Giełda Zegarków to sklep internetowy, prowadzony przez ZEUS ANDRZEJ PROCHALSKI z siedzibą w GDYNI, przy ul.ABRAHAMA 6 NIP: 969-132-00-82

 

 1. ZEUS Andrzej Prochalski prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Klienci  mają możliwość korzystania z Giełdy Zegarków dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań na stronie Giełda Zegarków .
 3. Wszystkie produkty dostępne na stronie  są własnością sklepu, wolne od wad fizycznych(chyba że ogłoszenie zawarta jest informacja o wadach) i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski
 4. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Giełda Zegarków są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiany jest paragon zakupu lub faktura VAT.

WYSYŁKA

 1. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich),lub odbiór osobisty w siedzibie sklepu . Klient ponosi koszty dostawy określone w Cenniku Transportu wskazanym w  na stronie głównej sklepu w stopce strony.
 2. . W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.

     3.Klient ma możliwość uiszczenia kwoty w następujący sposób:

      A.Przelewem bankowym na rachunek bankowy Usługodawcy (przedpłata);

      B.Osobiście przy odbiorze w siedzibie firmy Lombard Zeus ul.Abrahama 6

4.Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 14 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy.

 GWARANCJE

 1. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie     na stronie Giełda Zegarków . Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.

ZWROTY
Jeżeli zakupiony towar nie spełnia twoich oczekiwań lub po prostu zmieniłeś zdanie w ciągu 14 dni masz prawo na zwrot towaru .

1.Zgodnie z Ustawą z 30 maja 2014 roku o prawach konsumentów  (Dz. U. 2014, poz. 827) Konsument, w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki może zrezygnować z  zakupu (odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny) towaru zakupionego w Sklepie Internetowym.

2.W celu skorzystania z uprawnienia zwrotu, o którym mowa w ust. 10.1, Konsument zobowiązany jest sporządzić i przesłać formularz za pomocą drogi elektronicznej na adres lombardzeus@tlen.pl.Formularz oświadczenia o odstąpieniu dostępny jest na Stronie Sklepu Internetowego

4.W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy na zasadach opisanych powyżej, jest on zobowiązany do zwrotu produktów w stanie niezmienionym,nieużywanym, z nienaruszoną plombą metki, wraz z  paragonem fiskalnym  lub fakturą. Zwrot powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, na adres ZEUS ANDRZEJ PROCHALSKI, ul.ABRAHAMA 6 , 81-352 GDYNIA.

 1. Administrator nie przyjmuje przesyłek wysłanych „za pobraniem”.
 2. Koszt wysyłki i zwrotu towaru ponosi Konsument.Sprzedawca jest zobowiązany zwrócić Konsumentowi tylko koszt zwykłego, najtańszego sposobu dostarczenia Zamówienia.oferowanego przez Sprzedawcę. Oznacza to, że jeżeli Konsument wybrał inny niż najtańszy oferowany przez Sprzedawcę zwykły sposób dostarczenia Zamówienia, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Konsumenta dodatkowych kosztów z tym związanych.

REKLAMACJE

1. Sklep internetowy Giełda Zegarków jest zobowiązany sprzedać i dostarczyć Klientowi Towar bez wad fizycznych i prawnych(chyba że opis produktu stanowi inaczej).

 1. Jeżeli jednak otrzymany produkt będzie posiadał wady ukryte lub uszkodzi się podczas użytkowania z przyczyn niezależnych od Ciebie, możesz skorzystać z prawa gwarancyjnego  o ile gwarancja została udzielona np. przez producenta, importera lub sprzedawcę, warunki gwarancji zostały wyszczególnione w dokumencie gwarancyjnym, który otrzymałeś wraz z towarem, a wada, która wystąpiła, objęta jest gwarancją i nie upłynął jeszcze jej okres.
 2. W przypadku otrzymania wadliwego towaru lub niezgodnego z zamówieniem Klient ma prawo do złożenia reklamacji.
 3. Towar reklamowany należy odesłać na adres:

Lombard Zeus
ul. Abrahama 6
81-352 Gdynia

z dopiskiem: „Reklamacja sklep internetowy Giełda Zegarków”

Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie klient ma prawo do wymiany towaru bądź zwrotu kosztów w tym wypadku zwracamy pełne koszty ,
Nie odbieramy przesyłek “za pobraniem”

 1. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep Internetowy Giełda Zegarków! przesyłki z towarem.Sprzedawca jest zobowiązany zwrócić Konsumentowi tylko koszt zwykłego, najtańszego sposobu dostarczenia Zamówienia oferowanego przez Sprzedawcę. Oznacza to, że jeżeli Konsument wybrał inny niż najtańszy oferowany przez Sprzedawcę zwykły sposób dostarczenia Zamówienia, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Konsumenta dodatkowych kosztów z tym związanych.

DANE OSOBOWE

 1. W trakcie Rejestracji w Sklepie Internetowym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówień dokonywanych w Sklepie Internetowym oraz osobną zgodę dla celów marketingowych.
 2. Zapis powyższy odnosi się również do Klienta, dokonującego Zakupu Towaru bez Rejestracji.
 3. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 4. Administrator oraz Giełda Zegarków są jednocześnie Administratorami Danych, o którym mowa w art. 7 pkt 4 wymienionej w ust. 12.3 niniejszego Regulaminu ustawy.
 5. Zgodne z w/w ustawą, Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia. W celu dokonania czynności, o których mowa powyżej Klient kontaktuje się z Administratorem na adres e-mailowy: lombardzeus@tlen.pl lub w inny dowolny sposób.
 6. Dokonując Rejestracji w Sklepie Internetowym Klient wyraża zgodę na powierzenie przetwarzania jego danych przez Administratora oraz Giełda Zegarkó w celach związanych z realizacją zamówienia oraz celami marketingowymi. Zgoda na powierzenie przetwarzania danych w celach marketingowych jest dobrowolna.
 7. Na wniosek osoby, której dane dotyczą, Administrator jest obowiązany, w terminie 30 (trzydziestu) dni, poinformować o przysługujących jej prawach oraz udzielić informacji,  odnośnie jej danych osobowych, a w szczególności podać w formie zrozumiałej:

Jakie dane osobowe zawiera zbiór,

W jaki sposób zebrano dane,

W jakim celu i zakresie dane są przetwarzane,

W jakim zakresie oraz komu dane zostały udostępnione.

 1. Prawo do informacji, o której mowa w ust. 12.7 powyżej obejmuje prawo:

uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze,

uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane jej dotyczące,

podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych,

uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane.

 1. Na wniosek osoby, której dane dotyczą, informacji, o których mowa w ust. 12.8, Administrator udziela na piśmie.
 2. W razie wykazania przez osobę, której dane osobowe dotyczą, że są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, Administrator jest obowiązany, bez zbędnej zwłoki, do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania kwestionowanych danych lub ich usunięcia ze zbioru, chyba że dotyczy to danych osobowych, w odniesieniu do których tryb ich uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania określają odrębne ustawy.
 3. Administrator jest obowiązany poinformować bez zbędnej zwłoki innych administratorów, którym udostępnił zbiór danych, o dokonanym uaktualnieniu lub sprostowaniu danych.
 4. Po zakończeniu korzystania z usługi lub złożenia dyspozycji likwidacji konta, Administrator może przetwarzać dane osobowe Klienta:

niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi Sklepu Internetowego;

niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez usługodawcę, za zgodą Klienta;

niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania przez Klienta z usługi – niezgodnie z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami;

dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw.

Share Button